top of page

CRVENI NOSOVI: SMIJEH KOJI BUDI NADU

Kad bi zidovi bolnica mogli pričati, ispričali bi vam na tisuće priča

Klaunovidoktori su umjetnici, posebno educirani za rad s bolesnom djecom, starijim i nemoćnim osobama te s djecom i mladima s teškoćama u razvoju. Nisu liječnici, ali nisu ni volonteri jer rad u specifičnim uvjetima i u redovno radno vrijeme zahtjeva potpunu predanost, edukaciju i rad na sebi. Da bi netko postao klaundoktor mora proći audiciju koja se prema potrebama organizira u gradovima u kojima CRVENI NOSOVI djeluju. Kad se odaberu kandidati za klaunovedoktore, njihova edukacija nikada ne prestaje. Klaundoktorski poziv više je od posla i više je od hobija. Njihova je misija i u najtežoj situaciji pronaći iskricu sreće i razlog za osmijeh te ga dijeliti s onima koji su u potrebi za radošću.


Misija CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora je uz pomoć umjetnosti profesionalnog klauniranja, humora i smijeha vratiti ljudima u teškim i kriznim situacijama i okolnostima osjećaj radosti, sreće i optimizma.

ZAŠTO BAŠ KLAUN?

Klaun je emotivno biće koje se stalno suočava s izazovima i zato se svatko od nas može poistovjetiti s njim. Klaun prihvaća svaku situaciju u kojoj se nađe i pokušava u njoj pronaći nešto korisno i zabavno. Svoje šeprtljavosti i neuspjehe pretvara u vještine i uspjehe. Klaun se ne stidi istine, on nas uči prihvaćati sebe onakvima kakvi jesmo i upravo je zato njegova podrška u najtežim životnim situacijama značajna.

Glavni rekviziti svake klaunovske vizite su humor, igra i emocija.

Crveni Nosovi

Humor povezuje djecu i roditelje, olakšava komunikaciju između medicinskog osoblja i djeteta na liječenju. Humor pomaže u odvraćanju pažnje od bolnih i neugodnih pretraga te smanjuje dosadu koja je čest gost na dugotrajnim boravcima u bolnici.


Svako dijete ima pravo na igru, a bolest, nemoć i dugotrajan boravak u bolnici ponekad igru stave u drugi plan. Klaun u bolničkoj sobi stvara okruženje u kojoj igra i djetinjstvo imaju veću snagu od dijagnoza i straha. Klaun dijete stavlja ispred njegove bolesti i na trenutke mu vraća život kakav je vodio prije ulaska u bolnicu.

U svojim vizitama, klaun se uvijek otvara onima koje susreće. Njegova iskrena emocija dozvoljava djeci da i sami iskažu svoju radost ili tugu. Klaun djetetu i njegovoj obitelji pruža sigurno okruženje u kojemu se mogu izraziti, a onda ih svojim jedinstvenim kreativnim pristupom uči kako da svoju bol preobraze u snagu.

ČEMU TEŽE DOKTORI CRVENI NOSOVI?

Zdravije i humanije društvo koje pridonosi dobrobiti svih ljudi - i djece i starijih, budeći životnu radost osobito u teškim i kriznim trenucima. Doznajte više o ovim posebnim doktorima na crveninosovi.hr

bottom of page