top of page

AI marketing

AI marketing i AI alati unijeli su brojne novosti u marketing područje, i omogućili da neke dijelove poslovanja ubrzamo, skratimo ili napravimo pametnije. Chat GPT, Gemini, Semrush i brojni drugi pametni AI alati omogućuju nama kao AI marketing agencija, da iz deset puta više perspektiva sagledamo vaše izazove u komunikaciji sa kupcima. Ipak, AI marketing treba i dalje gledati kao na alate u razvoju te ih ne upotrebljavati po principu copy-paste jer na taj način mogu imati puno negativnih efekata. Ljudske emocije, profesionalci u marketingu i kvalitetna marketing agencija i dalje će vašim brendovima omogućavati velike prednosti. AI marketing, ai alati, Ai marketing agencija, marketing agencija, marketinška agencija, digitalni marketing agencija, agencija za marketing

Zatražite prijedlog za AI marketing

Porazgovarajmo o mogućnostima i potrebama vaše tvrtke za AI marketing, te kako vaš posao, proizvode i usluge prezentirati vozačima atraktivnije, potrebitije i orijentirano prodaji

  • LinkedIn
  • Whatsapp
bottom of page